Az Adatkezelő weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Statisztikai célú sütik
A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt.

Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az ő érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

Statisztikai célú sütik
A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében itt olvashat: Ugrás a weboldalra.

Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az ő érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben a látogató ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő az Érintett személyes adataival, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a marketing kommunikációját még jobban az Érintett igényeihez igazíthassa és az ő számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.
A weboldalon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja az Adatkezelő:
Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: Ugrás a weboldalra.
Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
Ugrás a weboldalra.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató
a www.profiso.hu honlapra vonatkozóan

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

A www.profiso.hu (továbbiakban: honlap vagy weboldal) üzemeltetője a PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda Kft. (továbbiakban: Adatkezelő). A honlap megtekintése és szolgáltatásainak igénybevétele során a látogató (továbbiakban: Érintett) személyes adatokat adhat meg. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő bemutassa a honlap felhasználói számára a személyes adatokon végzett adatkezelési gyakorlatát, adatai védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint informálja az Érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetése során az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályok figyelembevételével kezeli:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Ehtv.)
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, az aktuális tájékoztatót a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

I. Adatkezelő adatai
I.1. Az Adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetőségei:
Adatkezelő: PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda Kft.
postacím: 7400 Kaposvár, Fő u. 57.
e-mail: profiso@profiso.hu
telefon: +36-20-526-3013
Képviselő: Pintér Ferenc ügyvezető
e-mail: profiso@profiso.hu
telefon: +36-20-886-2361

II. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama
II.1 Weboldalon, Facebook oldalon történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés
Az Adatkezelő a honlapján és Facebook oldalán lehetőséget biztosít arra bárki számára, hogy vele kapcsolatba lépjen és tájékoztatást, ajánlatot kérjen. Az űrlapokon, online felületeken átadott adatokat az Adatkezelő csak arra használja fel, hogy kapcsolatba léphessen az Érintettel a megkeresésével, ajánlatkérésével kapcsolatban.
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az Érintettel az üzenete tárgyát illetően, és/vagy ajánlatadás az Érintett számára.
Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján.
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, kapcsolatfelvétel tárgya és az Érintett által megosztott üzenet.
Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, törlési kérelméig, de legkésőbb a Ptk. 6:22. § alapján 5 évig.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az Érintett nem kap árajánlatot, illetve szakszerű tájékoztatást kapcsolatfelvételét illetően.
Adatfeldolgozó(k): Az Adatkezelő az adatok kezelésében külső szolgáltatókat vesz igénybe a honlap megfelelő működtetése érdekében, akik az adatkezelés szempontjából a lenti táblázatban megadott cégek Adatfeldolgozónak minősülnek:
Az Adatkezelő weboldalának szolgáltatáshoz szükséges adatok cégek szerverein működik, tárolódik, és amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Emellett pedig a kapcsolatfelvétel és ajánlatadás előkészítéséhez kapcsolatfelvételi űrlapon kéri be a szükséges adatokat az érdeklődőtől, amelyben szintén Adatfeldolgozót vesz igénybe.

 Név Székhely Adatfeldolgozói feladata, igénybevétel oka 
 MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 Szerverszolgáltatás, adatok tárolása 
 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA Kapcsolatfelvételi űrlap üzemeltetése és beérkezett válaszok adatainak tárolása 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

II.2. A honlap látogatóinak adatai
Az Adatkezelő weboldala sütiket (cookie-kat) használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

II.2.1. Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

 Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör 
 - Nem alkalmazunk alapműködést biztosító sütiket. Nem alkalmazunk alapműködést biztosító sütiket. Nem alkalmazunk alapműködést biztosító sütiket. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

II.2.2. Statisztikai célú sütik
A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával az Adatkezelő olyan sütiket is használ, melyek lehetővé teszik számára, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatói a weboldalt Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében itt olvashat: Ugrás a weboldalra

 Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör 
 az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján. Információ gyűjtése és statisztikák készítése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.  Sütitől függően:
2 év
24 óra
60 sec
30 nap
15 nap
1 év
 Google Analytics kód:
_ga
_gid
_gat
OTZ
DSID
IDE
 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

II.2.3. Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az ő érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben a látogató ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő az Érintett személyes adataival, annak érdekében, hogy az Adatkezelő a marketing kommunikációját még jobban az Érintett igényeihez igazíthassa és az ő számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassa fel a figyelmét.
A weboldalon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja az Adatkezelő:
Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: Ugrás a weboldalra

Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
Ugrás a weboldalra

 Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör 
 - Nem alkalmazunk célzó- és hirdetési sütiket. Nem alkalmazunk célzó- és hirdetési sütiket. Nem alkalmazunk célzó- és hirdetési sütiket. 

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.


Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome: Ugrás a weboldalra
Firefox: Ugrás a weboldalra
Microsoft Internet Explorer: Ugrás a weboldalra
Microsoft Edge: Ugrás a weboldalra
Safari: Ugrás a weboldalra
IV. A személyes adatok védelmét biztosító garanciák
Az adatkezelő a technikai feltételek és az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre:
a) az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá;
b) külső és belső tűzfalak, vírusvédelmi szoftverek alkalmazása;
c) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének garantálása;

V. Az adatkezeléssel érintettek jogai
Az Érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől
- tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
- a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
- az adatkezelés korlátozását kérni;
- tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával Érintett személyes adatát közölték;
- hozzáférni személyes adataihoz;
- adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)
- tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

Az Érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztató I. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

V.1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga
Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.
Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.
V.2. Az érintett hozzáférési joga
Az Érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

V.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.
Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
• az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az Érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

V.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).
A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

V.5. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
V.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált formában történik.

VI. Jogorvoslatok rendje

VI. 1. Panasz benyújtása az Adatkezelőhöz
Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Adatkezelő: PROFISO Minőségügyi és Mérnöki Iroda Kft.
postacím: 7400 Kaposvár, Fő u. 57.
e-mail: profiso@profiso.hu
telefon: +36-20-526-3013
VI. 2. Bírósági eljárás indítása
Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.
További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

VI. 3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +3613911400
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: www.naih.hu


Vissza az előző oldalra